Продукти

ЕЛВИ ООД гарантира:
- млечните продукти са произведени от сурово краве мляко без добавяне на растителни мазнини;
- производството е съобразено и е в съответствие с изискванията на действащото Българско и Европейско законодателство;
- продуктите отговарят на заложените в технологичните документации качествени показатели и не съдържат консерванти;
- контрол на качеството се осъществява на всеки етап от производствения процес: при доставката на сурово краве мляко, при неговата преработка и при експорта на продукта до потребителя.

продуктите на "Боженци"

продуктите на "Елви"

продукти на "Боженци" продукти на "Елви"