Мисия и визия

Мисия и Визия

Помните ли старата къща в малкото селце и безгрижното детство далече от големия град? А сещате ли се за вкуса на натуралното домашно мляко? Ние не сме го забравили. Нещо повече – създаваме го за Вас, за нас, за всички, които искат автентичност, традиция и здраве. Спазваме повелите на отминалото време и използваме най-модерните методи за контрол на качеството. Ние помним вкуса на българската традиция, за да си го припомняте и Вие.
Нашата мисия е да осигурим най-доброто качество и вкус за нашите потребители чрез:

- Изключителен подбор на млечната суровина
- Модерни методи за преработка и контрол на суровото мляко от фермата до потребителя
- Изградена фирмена култура и търговска мрежа из цялата страна
- Грижа за нашите клиенти и партньори
- Постоянни вкусови показатели на всички настоящи и бъдещи продукти, носещи здраве и дълголетие.
Стопанската дейност на ЕЛВИ ООД протича в три основни направления:

1. Преработка на сурово краве мляко и производство на млечни продукти
2. Добив на мляко от собствена кравеферма – за сега малък процент от общото количество преработено мляко, но с тенденция за увеличение.
3. Обработка на земеделска земя, за да се осигури правилното подхранване на животните в кравефермата.
Млекодоячка

История

 • 1991
  Дейността на дружеството датира от есента на тази година, първоначално чрез едноличните фирми на двамата собственици ЕТ „Веселин Кръстев” и ЕТ „Илиан Дянков”. Производствената база и седалището са разположени в околностите на село Велковци, община Габрово.
 • 1998
  С подкрепата на Швейцарското правителство е построен нов цех за производство на кашкавал.
 • 2000
  Чрез прехвърляне на предприятията на ЕТ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, активи и пасиви се ражда универсалния правоприемник „Елви” ООД. Дружеството е регистрирано през м. декември 2000. Изграден е нов цех за производство на сирене. В началото фирмата произвежда кисело и прясно мляко, сирене и кашкавал, които се разпространяват в търговските мрежи под марката „Елви”.
 • 2003
  Фирмата закупува селскостопанска техника и първите млечни крави. Започва обработването на земеделска земя под аренда и отглеждането на животни.
 • 2004
  Извършени са преустройство и ремонт на цех кисело мляко. Разширена е хладилната база на дружеството.
 • 2005
  Регистрирана е търговската марка „Боженци”, чрез която започва разпространение на нови продукти, отговарящи на повишените изисквания на потребителите.
 • 2007
  Започва строеж на нова, съвременна кравеферма за около 1000 животни. Същата година е пусната в експлоатация първата по рода си роторна доилна зала в България, изградена от утвърдения световен лидер в модерните технологии на млекопроизводството GEA Farm Technologies.
 • 2011
  Построен е нов цех за производство на кисело мляко и хладилна база на площ около 2200 кв.м. Доставеното и инсталирано оборудване е от водещи чужди и български компании - Clauger, OYSTAR Hamba, BITZER, Томика Метал и др., осигуряващо висока производителност. Изградено е Торохранилище по програма на ДФЗ по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”.
 • 2013
  С помощта на ДФЗ по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” са закупени и въведени в експлоатация нова селскостопанска техника, ремаркета и прикачен инвентар от водещи производители като John Deere, Kuhn, Bobcat и др. Одобрен е проект по Европейска програма към ДФЗ по Мярка 123 – Изграждане на нова линия за производство на кашкавал.
 • 2017
  През април компанията разширява продуктовото си портфолио със закупуването на марките „TERTER” и “Bulgarea”.

  www.tertercheese.com
  www.bulgarea.com